Sběrný dvůr

Sběrný dvůr komunálního odpadu je provozován v areálu Technických služeb v Příboře na ulici Štramberská 483. Ve sběrném dvoře mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle platného ceníku.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku:

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
Středa 8.00 – 11.00 12.00 - 17.00
Sobota 8.00 – 12.00  

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno.