Nabídka zpracování hlášení

Technické služby města Příbora nabízí podnikatelským subjektům zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho odeslání do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto hlášení resp. Ohlašovací povinnost dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v termínu do 15. 2. splnit každý podnikatelský subjekt, kterému z jeho činnosti vznikne za předešlý kalendářní rok 100 kg nebezpečného odpadu, anebo 100 tun ostatního odpadu.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Pavlínu Nývltovou na tel. č. 731 674 984 nebo e-mailu: obchod@tspribor.cz.