Nabídka zpracování hlášení

Technické služby města Příbora nabízí podnikatelským subjektům zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho odeslání do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto hlášení resp. Ohlašovací povinnost dle § 95 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v termínu do 28.2. splnit každý podnikatelský subjekt, kterému z jeho činnosti vznikne za předešlý kalendářní rok 600 kg nebezpečného odpadu, anebo 100 tun ostatního odpadu.

Pro více informací kontaktujte Markéta Huňavá na tel. č. 731 674 984 nebo e-mailu: odpady@tspribor.cz