Evidence nádob - neuklízejte nádoby na odpad

Evidence nádob

Vážení spoluobčané,

naše město se před nějakou dobou pustilo do modernizace odpadového hospodářství, a proto se zde realizovaly různé změny jako vybudování re-use centra nebo spuštění pilotního projektu na třídění kuchyňského odpadu. Chceme ale naše odpadové hospodářství posouvat dál, a tak stále hledáme další možnosti, jak ho zlepšit.

Proto nás v nejbližší době čeká další novinka, a to zavedení evidence odpadových nádob. Během července vaše nádoby na směsný komunální odpad (SKO) a bioodpad (BIO) označíme speciálními RFID čipy. Ty se budou při výsypu automaticky načítat a do evidenčního systému se propíší informace o domácnosti, druhu odpadu a jeho množství.

My tak získáme reálnou představu o množství odpadu v našem městě a na základě dat stanovíme další cíle, které nám pomohou odpadové hospodářství zlepšit. Nakonec pak můžeme ušetřit nemalé peníze a investovat je například do kultury nebo do sportu.

Aby evidence fungovala správně, budeme potřebovat i Vaši pomoc!

V průběhu července a srpna neschovávejte po provedení svozu Vaši nádobu na odpad (černou – komunální odpad i hnědou – bioodpad) a nechte ji přistavenou venku.

Zároveň si označte nádobu číslem popisným z důvodu správného přiřazení.

V průběhu léta budou pracovníci technických služeb provádět označení nádob RFID čipem.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se, že společnými silami vybudujeme město s minimem odpadů.

 

Ing. Vladimír Pavelka
ředitel Technických služeb města Příbora

Zpět na přehled aktualit