Sběrný dvůr a RE-USE centrum v Příboře

 Sběrný dvůr a RE-USE centrum v Příboře

Sběrný dvůr a RE-USE centrum v Příboře

Sběrný dvůr Točna a RE-USE centrum v Příboře

Sběrný dvůr Točna, včetně Re-use centra v Příboře fungují od dubna roku 2021, kdy byl Sběrný dvůr přemístěn z ul. Štramberské 483, sídla Technických služeb, vedle místní kompostárny. Bylo zde vytvořeno Re-use centrum, které svým fungováním pomáhá snižovat množství objemného odpadu na skládce. Areál Sběrného dvora má oproti tomu stávajícímu dvakrát větší kapacitu pro sběr a třídění odpadů. Nabízí mimo jiné také pohodlnější vykládku odpadů z nájezdové rampy přímo do přistavených kontejnerů, moderní evidenci odpadů, nové vybavení a mnoho dalšího.

Centrum opětovného použití nebo-li Re-use centrum (dále RC) je otevřeno dvakrát týdně, a to ve středu a sobotu. Předměty jsou zde k dispozici zdarma, nebo za malý manipulační poplatek. Hala, která byla navržena pro Re-use centrum, je rozdělena na dvě částí. V jedné z nich se nachází prodejní část, která je dostupná pro občany a druhá část zahrnuje prostor pro uskladnění věcí k prodeji, které se musí vyčistit nebo zrenovovat. Nakoupit si může kdokoliv ze širokého okolí, avšak odložit věci k prodeji zde mohou pouze občané Příbora.

Nabídka zboží Re-USE centra je pro veřejnost dostupná díky aplikaci Econit http://reuse-center.econit.cz/obec/pribor, kde si potenciální noví majitelé mohou věci prohlédnout i rezervovat k odběru.

Rezervace je platná 7 dní, pokud si předmět nevyzvednete v termínu, je rezervovaný předmět automaticky dostupný k prodeji.

Od podání žádosti o dotaci na výstavbu sběrného dvora po spuštění do provozu uběhlo téměř 5 let. Celkové náklady na výstavbu sběrného dvoru a RE-USE centra jsou 34 mil. Kč, z toho město spolufinancuje 7 mil. Kč. Zbytek je hrazen z Fondu soudržnosti, Operačního programu životního prostředí Evropské unie.

 

                    

Na Sběrném dvoře jsou přijímány tyto odpady:

Objemný odpad – nábytek, sedačky, matrace

Dřevo

Stavební odpad

Pneumatiky

Elektroodpad v rámci zpětného odběru (lednice, pračky, vysavače, drobné elektro atd.)

Použité baterie a světelné zdroje

Textil, hračky

Oleje

Nebezpečný odpad

Chemikálie

Polystyren

Sklo, plasty, papír

Nepoškozené a funkční věci budou zařazeny do RE-USE centra. O přijetí nebo nepřijetí věcí do Re-use centra bude mít právo rozhodnout, a to i bez udání důvodů, obsluha sběrného dvora. Lidé nejen z Příbora si je pak budou moci  za symbolický poplatek odnést domů.

Zpět na přehled aktualit