Sběr kuchyňských olejů v Příboře

Sběr kuchyňských olejů

Sběr kuchyňských olejů v Příboře

Nově po městě můžete najít nové nádoby které slouží ke sběru potravinařských olejů. OdkazZabráníte zanášení odpadního potrubí

Přemýšleli jste někdy, co se s olejem děje dál, když jej vylijete do dřezu či
toalety? Olej postupně obaluje vnitřní stěny odpadních trubek, kde na sebe
nabaluje další nečistoty včetně oleje a vodního kamene. Jednoho dne tak
dojde k ucpání a nepříjemné havárii, která vás stojí nervy, čas i peníze.

Předcházíte haváriím celé kanalizační sítě

Navíc určitě nejste sami, kdo občas vylije olej do odpadu. Ke stejnému zanášení a ucpávkám tak dochází i v obecní kanalizaci a obce stojí nemalé prostředky podobné havárie řešit. Schválně, tipnete si, jak velký byl zatím největší
„tukovec“, který ucpal kanál v Londýně? Vážil 130 tun a byl velký zhruba jako
největší plejtvák

Snižujete znečištění odpadních vod

Ani většina čističek odpadních vod si s olejem nedokáže tak úplně poradit.
Olej tak často končí v ekosystému jako součást vody v řekách nebo v kompostovatelných zbytcích, které kontaminují půdu a dusí drobné organismy.
Olej je zkrátka nebezpečný odpad a v přírodě nemá co dělat.

Redukujete produkci CO2

Nejlepší je oleje třídit. Běžná likvidace odpadů včetně oleje vede k nevyužití
jejich potenciálu a k produkci nejhorších emisních plynů. Naproti tomu recyklací a následným využitím oleje jako paliva pro dieselové motory můžeme
snížit množství CO2 produkovaného do ovzduší. Každý recyklovaný litr oleje
uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasickým fosilním palivem.

Dáváte odpadu šanci být znovu užitečný

Váš olej tak nejenže nemusí škodit v potrubí a v přírodě, ale může být dokonce znovu užitečný. Stačí, když ho poté, co vám už jednou posloužil v kuchyni,
pošlete v uzavřené PET lahvi na další cestu – prostřednictvím našich kontejnerů. Vyčištěný a zpracovaný odpadní olej se totiž stává hodnotnou surovinou pro výrobu moderních biopaliv do letadel.

Šetříte přírodní zdroje

Tím, že lze jednou vypěstovaný olej díky recyklaci použít hned dvakrát, také
výrazně šetříte půdu, vodu, ovzduší i další přírodní zdroje. Každý z nás tak
může zase o trochu víc pomáhat zpomalit drancování naší planety a podílet
se na úsilí zachovat ji obyvatelnou i pro naše děti.

Zpět na přehled aktualit