Rozmístění bionádob na sídlištích

Rozmístění bionádob na sídlištích

Technické služby města Příbora rozmístily na stanoviště kontejnerů v sídlištní zástavbě hnědé 240 l nádoby na bioodpad. Občané bydlící v bytových domech mohou tyto nádoby využívat k odložení výhradně biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Do těchto nádob je zakázáno ukládat biologický odpad v igelitových pytlích, zbytky vařených jídel a bioodpad živočišného původu. Podrobnější informace naleznete přímo na nádobě. Svoz nádob bude probíhat 1 x za 14 dní, v zimních měsících 1 x za měsíc.

Zpět na přehled aktualit